نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم گل ریحان البرز در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 3گل ریحان البرز3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00البرزگل ریحان البرز0 - 0آلمینیوم اراک1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت0 - 0گل ریحان البرز1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30البرزگل ریحان البرز1 - 0قَشقایی شیراز3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00بابلرایکا بابل1 - 1گل ریحان البرز1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00البرزگل ریحان البرز3 - 0داماش گیلان3
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تختی انزلیملوان انزلی0 - 1گل ریحان البرز3
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15البرزگل ریحان البرز1 - 1مس کرمان1
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00البرزگل ریحان البرز2 - 1خوشه طلایی ساوه3
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0گل ریحان البرز1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45البرزگل ریحان البرز0 - 0نود ارومیه1
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 2گل ریحان البرز3
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30البرزگل ریحان البرز1 - 1مس رفسنجان1
14یکشنبه 3 آذر 98 س 14:15غدیر تهرانبادران تهران1 - 2گل ریحان البرز3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15البرزگل ریحان البرز0 - 0استقلال خوزستان1
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1گل ریحان البرز1
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0نیروی زمینی تهران3
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز3 - 0آرمان گهر سیرجان3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 1گل ریحان البرز1
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 0سرخپوشان پاکدشت1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0گل ریحان البرز0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 0رایکا بابل1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1گل ریحان البرز0
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15البرزگل ریحان البرز1 - 1ملوان انزلی1
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0گل ریحان البرز0
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0گل ریحان البرز0
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15البرزگل ریحان البرز2 - 0فجر سپاسی3
28دوشنبه 16 تیر 99 س 20:20ارومیهنود ارومیه3 - 2گل ریحان البرز0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:50البرزگل ریحان البرز1 - 0سپیدرود رشت3
30شنبه 28 تیر 99 س 19:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 2گل ریحان البرز0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40البرزگل ریحان البرز1 - 1بادران تهران1
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 20:30خوزستاناستقلال خوزستان2 - 0گل ریحان البرز0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00البرزگل ریحان البرز5 - 0علم و ادب تبریز3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1گل ریحان البرز1
جمع کل امتیازات : 51