نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خوشه طلایی ساوه در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1خوشه طلایی ساوه3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1قَشقایی شیراز1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3خوشه طلایی ساوه3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0آلمینیوم اراک1
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 3خوشه طلایی ساوه3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1رایکا بابل3
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15ساوهخوشه طلایی ساوه4 - 1آرمان گهر سیرجان3
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00البرزگل ریحان البرز - خوشه طلایی ساوه0
جمع کل امتیازات : 18