نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خوشه طلایی ساوه در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1خوشه طلایی ساوه3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1قَشقایی شیراز1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3خوشه طلایی ساوه3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0آلمینیوم اراک1
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 3خوشه طلایی ساوه3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1رایکا بابل3
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15ساوهخوشه طلایی ساوه4 - 1آرمان گهر سیرجان3
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00البرزگل ریحان البرز2 - 1خوشه طلایی ساوه0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0داماش گیلان1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0فجر سپاسی1
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران1 - 0خوشه طلایی ساوه0
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 1نود ارومیه0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0خوشه طلایی ساوه0
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1سپیدرود رشت3
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان4 - 1خوشه طلایی ساوه0
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0سرخپوشان پاکدشت3
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 0نیروی زمینی تهران3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2خوشه طلایی ساوه3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1علم و ادب تبریز3
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1خوشه طلایی ساوه0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0ملوان انزلی3
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 1خوشه طلایی ساوه3
24جمعه 25 بهمن 98 س 14:15ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 1مس کرمان0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0گل ریحان البرز3
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15عضدی رشتداماش گیلان0 - 1خوشه طلایی ساوه3
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خوشه طلایی ساوه1
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:50ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 3بادران تهران0
30شنبه 28 تیر 99 س 20:10ارومیهنود ارومیه0 - 0خوشه طلایی ساوه1
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 1مس رفسنجان3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 4خوشه طلایی ساوه3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 0استقلال خوزستان3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 0خوشه طلایی ساوه0
جمع کل امتیازات : 59