نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم قَشقایی شیراز در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 17:30شیرازقَشقایی شیراز3 - 1مس کرمان3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1قَشقایی شیراز1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 2مس رفسنجان0
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30البرزگل ریحان البرز1 - 0قَشقایی شیراز0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2فجر سپاسی0
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00ارومیهنود ارومیه1 - 0قَشقایی شیراز0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 1بادران تهران0
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1قَشقایی شیراز1
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 1نیروی زمینی تهران1
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45عضدی رشتسپیدرود رشت2 - 1قَشقایی شیراز0
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز2 - 0آلمینیوم اراک3
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30تبریزعلم و ادب تبریز0 - 1قَشقایی شیراز3
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30بابلرایکا بابل3 - 2قَشقایی شیراز0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15شیرازقَشقایی شیراز3 - 1سرخپوشان پاکدشت3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 1قَشقایی شیراز1
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0داماش گیلان3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1قَشقایی شیراز1
18چهارشنبه 18 دی 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0قَشقایی شیراز0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2خوشه طلایی ساوه0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2قَشقایی شیراز3
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0گل ریحان البرز3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0قَشقایی شیراز1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0نود ارومیه1
24یکشنبه 27 بهمن 98 س 14:15غدیر تهرانبادران تهران4 - 3قَشقایی شیراز0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15شیرازقَشقایی شیراز0 - 1استقلال خوزستان0
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0قَشقایی شیراز1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15شیرازقَشقایی شیراز1 - 0سپیدرود رشت3
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:55امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 0قَشقایی شیراز0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:30شیرازقَشقایی شیراز2 - 0علم و ادب تبریز3
30شنبه 28 تیر 99 س 19:20شیرازقَشقایی شیراز1 - 2رایکا بابل0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40تهرانسرخپوشان پاکدشت3 - 2قَشقایی شیراز0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:15شیرازقَشقایی شیراز1 - 1آرمان گهر سیرجان1
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1قَشقایی شیراز0
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0ملوان انزلی1
جمع کل امتیازات : 37