نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم داماش گیلان در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00بابلرایکا بابل0 - 0داماش گیلان1
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00عضدی رشتداماش گیلان3 - 0سرخپوشان پاکدشت3
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1داماش گیلان1
4سه‌شنبه 12 شهریور 98 س 17:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0آرمان گهر سیرجان3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 17:15عضدی رشتداماش گیلان0 - 0مس کرمان1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00البرزگل ریحان البرز3 - 0داماش گیلان0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45عضدی رشتداماش گیلان0 - 0نود ارومیه1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان4 - 0داماش گیلان0
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0بادران تهران3
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0داماش گیلان1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45عضدی رشتداماش گیلان1 - 0استقلال خوزستان3
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1داماش گیلان1
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان2 - 1سپیدرود رشت3
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0داماش گیلان0
15جمعه 8 آذر 98 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان2 - 0علم و ادب تبریز3
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0داماش گیلان0
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان0 - 0آلمینیوم اراک1
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1رایکا بابل3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 0داماش گیلان0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان0 - 0ملوان انزلی1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 0داماش گیلان0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0داماش گیلان0
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1گل ریحان البرز3
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15ارومیهنود ارومیه2 - 0داماش گیلان0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان1 - 3مس رفسنجان0
26جمعه 9 اسفند 98 س 12:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1داماش گیلان0
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15عضدی رشتداماش گیلان0 - 1خوشه طلایی ساوه0
28دوشنبه 16 تیر 99 س 20:45خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0داماش گیلان0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 20:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 1فجر سپاسی1
30شنبه 28 تیر 99 س 19:50عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0داماش گیلان0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:45عضدی رشتداماش گیلان2 - 1نیروی زمینی تهران3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 20:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3داماش گیلان3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1قَشقایی شیراز3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0داماش گیلان0
جمع کل امتیازات : 42