نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم استقلال خوزستان در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1بادران تهران0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1استقلال خوزستان1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1فجر سپاسی0
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30عضدی رشتسپیدرود رشت3 - 2استقلال خوزستان0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0استقلال خوزستان0
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1نیروی زمینی تهران3
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1استقلال خوزستان1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1قَشقایی شیراز1
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 2استقلال خوزستان3
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45عضدی رشتداماش گیلان1 - 0استقلال خوزستان0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1رایکا بابل1
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0استقلال خوزستان0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0آرمان گهر سیرجان1
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15البرزگل ریحان البرز0 - 0استقلال خوزستان1
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان4 - 1خوشه طلایی ساوه3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0استقلال خوزستان0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 1استقلال خوزستان3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1مس رفسنجان0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0استقلال خوزستان1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 0سپیدرود رشت3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1آلمینیوم اراک0
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1استقلال خوزستان3
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان4 - 1علم و ادب تبریز3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15شیرازقَشقایی شیراز0 - 1استقلال خوزستان3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان3 - 0ملوان انزلی3
27سه‌شنبه 19 فروردین 99 س 16:30تهرانسرخپوشان پاکدشت - استقلال خوزستان0
28دوشنبه 25 فروردین 99 س 16:45خوزستاناستقلال خوزستان - داماش گیلان0
29شنبه 30 فروردین 99 س 16:45بابلرایکا بابل - استقلال خوزستان0
30پنج‌شنبه 4 اردیبهشت 99 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان - مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 35