نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1بسکتبال نفت امیدیه6501520416104011
2بسکتبال پتروشیمی بندر امام640241939425010
3بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر6303439440-109
4ملی حفاری اهواز6204414476-6208
5بسکتبال آدمیس میناب5203317329-1207
6بسکتبال مس کرمان5104331385-5406