نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان سپاهان اصفهان752014212017
2نوجوانان ذوب آهن اصفهان85211037017
3نوجوانان مس کرمان8242981010
4نوجوانان فجر سپاسی7313812-4010
5نونهالان البدر بندرکنگ82331417-309
6نوجوانان مس رفسنجان8215712-507
7نوجوانان شهرداری بندرعباس8035816-803