نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان مس کرمان1263318108021
2نوجوانان گل گهر125521495020
3نوجوانان البدر بندرکنگ1262418162020
4نوجوانان آوای میناب1253415132018
5نوجوانان بهمن شیراز1243578-1015
6نوجوانان فولاد یزد12174613-7010
7نوجوانان دهخدا زاهدان12237918-909