نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور (فصل 1396-1397)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان البدر بندرکنگ000000000
2نوجوانان حافظ شیراز000000000
3نوجوانان ذوب آهن اصفهان000000000
4نوجوانان فجر سپاسی000000000
5نوجوانان فولاد یزد000000000
6نوجوانان مس رفسنجان000000000
7نوجوانان مس کرمان000000000