نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان آوای میناب5311963010
2نوجوانان مس کرمان5311642010
3نوجوانان بهمن شیراز421141307
4نوجوانان دهخدا زاهدان411235-204
5نوجوانان البدر بندرکنگ411258-304
6نوجوانان فولاد یزد403145-103
7نوجوانان گل گهر402224-202