نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1نوجوانان مس کرمان94321183015
2نوجوانان البدر بندرکنگ842213112014
3نوجوانان آوای میناب933312111012
4نوجوانان بهمن شیراز9324660011
5نوجوانان فولاد یزد816166009
6نوجوانان دهخدا زاهدان9234712-509
7نوجوانان گل گهر815256-108