نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی بیست و چهارم گروه الف لیگ دسته دوم فصل 97-98 (فصل 1397-1398)
شنبه 10 فروردین ماه 98زمان بازی
خوشه طلایی ساوه - شهرداری بم16:00
داماش گیلان - سردار بوکان16:00
اتحاد کامیاران - شهرداری همدان16:00
فولاد نوین اهواز - مقاومت تهران16:00
ایرانجوان بوشهر - کاسپین قزوین16:00
یکشنبه 11 فروردین ماه 98زمان بازی
تیم مس ب - چوکا تالش16:00