نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی ششم دور دوم از مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال کشور فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
پنج‌شنبه 25 اسفند ماه 01زمان بازی
بسکتبال صنعت پارسا81 - 86بسکتبال مهرام تهران16:00
نبوغ اراک61 - 56بسکتبال مس کرمان16:00