نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی چهاردهم گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
سه‌شنبه 3 دی ماه 98زمان بازی
نوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان دهخدا زاهدان14:00
نوجوانان بهمن شیراز0 - 2نوجوانان گل گهر14:00
نوجوانان مس کرمان4 - 0نوجوانان فولاد یزد14:00