نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی هشتم گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
جمعه 1 دی ماه 96زمان بازی
بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر - ملی حفاری اهواز14:00
بسکتبال آدمیس میناب - بسکتبال نفت امیدیه16:00
بسکتبال مس کرمان - بسکتبال پتروشیمی بندر امام16:00