نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی هشتم گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
جمعه 24 آبان ماه 98زمان بازی
نوجوانان آوای میناب - نوجوانان البدر بندرکنگ14:15
نوجوانان دهخدا زاهدان - نوجوانان بهمن شیراز14:15
نوجوانان گل گهر - نوجوانان مس کرمان14:15