نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی ششم گروه دوم لیگ برتر زیر 18 سال فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
یکشنبه 13 آذر ماه 01زمان بازی
مس کرمان (18سال) - بصیر اهواز14:00
ذوب آهن اصفهان - بامداد اراک14:00
فولاد هرمزگان - پیشگامان شیراز14:00