بایگانی مسابقات گزارش شده
جهت مشاهده‌ی مسابقاتی که طی امروز یا آینده‌ی نزدیک گزارش می‌شوند روی اینـــــــجا کلیک کنید. همچنین جهت مشاهده‌ی جزئیات هر مسابقه‌ی برگزارشده، با کلیک بر نمایه‌ی که در سمت چپ هر ردیف گذاشته شده است، محتوای مربوطه را مشاهده‌ نمائید. در قسمت راست هر ردیف نیز، در بین کروشه‌ها، لینک ثابت هر بازی قرار داده شده‌است. جهت مشاهده‌ی فهرست کامل مسابقات گزارش شده نیز بر روی اینـــــــجا کلیک کنید.

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
دوشنبه 1399/10/29 ساعت 14:00
محل برگزاری : ملاثانی
{+}استقلال ملاثانی?مس کرمان

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
دوشنبه 1399/10/22 ساعت 14:00
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان?پارس جنوبی جم

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
دوشنبه 1399/10/15 ساعت 14:00
محل برگزاری : شیراز
{+}قَشقایی شیراز?مس کرمان

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
دوشنبه 1399/10/08 ساعت 14:00
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان?چوکا تالش

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
سه‌شنبه 1399/10/02 ساعت 14:00
محل برگزاری : ساوه
{+}خوشه طلایی ساوه?مس کرمان

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
چهارشنبه 1399/09/26 ساعت 14:00
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان?نود ارومیه

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
پنج‌شنبه 1399/09/20 ساعت 14:00
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان?فجر سپاسی

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
شنبه 1399/09/15 ساعت 14:15
محل برگزاری : آستارا
{+}شهرداری آستارا?مس کرمان

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
یکشنبه 1399/09/09 ساعت 14:45
محل برگزاری : شهید باهنر کرمان
{+}مس کرمان?شاهین بوشهر

لیگ دسته یک 99-00 (1399-1400)
یکشنبه 1399/09/02 ساعت 14:30
محل برگزاری : البرز
{+}گل ریحان البرز?مس کرمان

جهت مشاهده‌ی فهرست کامل مسابقات گزارش شده بر روی اینـــــــجا کلیک کنید.