گزارش زنده
در این صفحه در دو بخش متفاوت،به‌ترتیب آخرین مسابقه‌ی انتخابی جهت گزارش زنده و فهرست مسابقاتی که در آینده گزارش می‌شوند در دسترس شما قرار می‌گیرد. جهت مشاهده‌ی جزئیات مسابقات گزارش شده‌ی پیشین، بر روی اینـــــــجا کلیک کنید. همچنین جهت مشاهده‌ی فهرست کامل مسابقات گزارش شده بر روی اینـــــــجا کلیک کنید.

سه‌شنبه 1399/01/19 ساعت 16:30
مس کرمان?مس رفسنجان

دوشنبه 1399/01/25 ساعت 16:45
بادران تهران?مس کرمان

شنبه 1399/01/30 ساعت 16:45
مس کرمان?نود ارومیه

پنج‌شنبه 1399/02/04 ساعت 17:00
استقلال خوزستان?مس کرمان