از عملکرد کلی تیم فوتبال مس در این فصل از رقابت های لیگ یک رضایت دارید؟