نظر شما در رابطه با قرعه بازی های تیم مس در لیگ این فصل؟