نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اتحاد کامیاران در گروه الف لیگ دسته دوم فصل 97-98 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 17 شهریور 97 س 16:30آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 0شهرداری بم3
2یکشنبه 25 شهریور 97 س 16:00عضدی رشتداماش گیلان3 - 0اتحاد کامیاران0
3یکشنبه 1 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران3 - 4خوشه طلایی ساوه0
4یکشنبه 8 مهر 97 س 15:30اهوازفولاد نوین اهواز0 - 1اتحاد کامیاران3
5یکشنبه 15 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران3 - 2ایرانجوان بوشهر3
6یکشنبه 22 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران0 - 0سردار بوکان1
7یکشنبه 13 آبان 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران1 - 0تیم مس ب3
8دوشنبه 21 آبان 97 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 0اتحاد کامیاران0
9دوشنبه 28 آبان 97 س 14:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران - استقلال اهواز0
جمع کل امتیازات : 13