نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اتحاد کامیاران در گروه الف لیگ دسته دوم فصل 97-98 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 17 شهریور 97 س 16:30آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 0شهرداری بم3
2یکشنبه 25 شهریور 97 س 16:00عضدی رشتداماش گیلان3 - 0اتحاد کامیاران0
3یکشنبه 1 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران3 - 4خوشه طلایی ساوه0
4یکشنبه 8 مهر 97 س 15:30اهوازفولاد نوین اهواز0 - 1اتحاد کامیاران3
5یکشنبه 15 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران3 - 2ایرانجوان بوشهر3
6یکشنبه 22 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران0 - 0سردار بوکان1
7یکشنبه 13 آبان 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران1 - 0تیم مس ب3
8دوشنبه 21 آبان 97 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 0اتحاد کامیاران0
9دوشنبه 28 آبان 97 س 14:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 1استقلال اهواز3
10یکشنبه 4 آذر 97 س 14:00همدانشهرداری همدان1 - 1اتحاد کامیاران1
11یکشنبه 11 آذر 97 س 14:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 0کاسپین قزوین3
12یکشنبه 18 آذر 97 س 14:00تهرانمقاومت تهران2 - 2اتحاد کامیاران1
13یکشنبه 9 دی 97 س 14:00فجر بمشهرداری بم4 - 3اتحاد کامیاران0
14یکشنبه 16 دی 97 س 14:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران3 - 2داماش گیلان3
15یکشنبه 23 دی 97 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0اتحاد کامیاران0
16دوشنبه 1 بهمن 97 س 14:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 1فولاد نوین اهواز3
17دوشنبه 8 بهمن 97 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 0اتحاد کامیاران0
18دوشنبه 15 بهمن 97 س 14:00بوکانسردار بوکان2 - 1اتحاد کامیاران0
19سه‌شنبه 7 اسفند 97 س 14:30شهرداری کرمانتیم مس ب3 - 0اتحاد کامیاران0
20سه‌شنبه 14 اسفند 97 س 14:30آزادی کامیاراناتحاد کامیاران1 - 1چوکا تالش1
21سه‌شنبه 21 اسفند 97 س 14:45تختی اهوازاستقلال اهواز3 - 1اتحاد کامیاران0
22شنبه 10 فروردین 98 س 16:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران1 - 0شهرداری همدان3
23یکشنبه 18 فروردین 98 س 16:15قزوینکاسپین قزوین0 - 1اتحاد کامیاران3
24چهارشنبه 28 فروردین 98 س 16:30آزادی کامیاراناتحاد کامیاران0 - 1مقاومت تهران0
جمع کل امتیازات : 34