نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اتحاد کامیاران در گروه الف لیگ دسته دوم فصل 97-98 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 17 شهریور 97 س 16:30آزادی کامیاراناتحاد کامیاران2 - 0شهرداری بم3
2یکشنبه 25 شهریور 97 س 16:00عضدی رشتداماش گیلان - اتحاد کامیاران0
3یکشنبه 1 مهر 97 س 15:00آزادی کامیاراناتحاد کامیاران - خوشه طلایی ساوه0
جمع کل امتیازات : 3