نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم آلمینیوم اراک در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک3 - 1فجر سپاسی3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00البرزگل ریحان البرز0 - 0آلمینیوم اراک1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0نود ارومیه3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0آلمینیوم اراک1
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0استقلال خوزستان3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0آلمینیوم اراک1
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 2نیروی زمینی تهران0
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15غدیر تهرانبادران تهران0 - 1آلمینیوم اراک3
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 2مس رفسنجان1
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1آلمینیوم اراک1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز2 - 0آلمینیوم اراک0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 0سرخپوشان پاکدشت3
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 1آلمینیوم اراک1
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0رایکا بابل3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15تختی انزلیملوان انزلی1 - 0آلمینیوم اراک0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس کرمان1
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان0 - 0آلمینیوم اراک1
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2آلمینیوم اراک3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 1گل ریحان البرز1
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 1آلمینیوم اراک1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1خوشه طلایی ساوه3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1آلمینیوم اراک3
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0سپیدرود رشت1
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1آلمینیوم اراک3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0بادران تهران3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1آلمینیوم اراک1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک7 - 0علم و ادب تبریز3
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:55امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 0قَشقایی شیراز3
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:50تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1آلمینیوم اراک0
30شنبه 28 تیر 99 س 19:40امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 2آرمان گهر سیرجان0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:30بابلرایکا بابل1 - 2آلمینیوم اراک3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0ملوان انزلی3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1آلمینیوم اراک3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0داماش گیلان3
جمع کل امتیازات : 63