نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بادران تهران در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1بادران تهران3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1نیروی زمینی تهران3
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00بابلرایکا بابل0 - 0بادران تهران1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 0علم و ادب تبریز3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 2بادران تهران1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 2سرخپوشان پاکدشت1
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 1بادران تهران3
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15غدیر تهرانبادران تهران0 - 1آلمینیوم اراک0
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0بادران تهران0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0ملوان انزلی3
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1بادران تهران0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران1 - 0خوشه طلایی ساوه3
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1بادران تهران1
14یکشنبه 3 آذر 98 س 14:15غدیر تهرانبادران تهران1 - 2گل ریحان البرز0
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15ارومیهنود ارومیه3 - 0بادران تهران0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 3بادران تهران3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 2مس رفسنجان0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 1استقلال خوزستان0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 4بادران تهران3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1رایکا بابل1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3بادران تهران3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران4 - 0آرمان گهر سیرجان3
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1بادران تهران0
24یکشنبه 27 بهمن 98 س 14:15غدیر تهرانبادران تهران4 - 3قَشقایی شیراز3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0بادران تهران0
26جمعه 9 اسفند 98 س 12:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1داماش گیلان3
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15تختی انزلیملوان انزلی2 - 0بادران تهران0
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:50غدیر تهرانبادران تهران1 - 2مس کرمان0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:50ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 3بادران تهران3
30یکشنبه 29 تیر 99 س 19:40غدیر تهرانبادران تهران3 - 1فجر سپاسی3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40البرزگل ریحان البرز1 - 1بادران تهران1
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30غدیر تهرانبادران تهران2 - 0نود ارومیه3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0سپیدرود رشت3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1بادران تهران1
جمع کل امتیازات : 55