نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 17:30شیرازقَشقایی شیراز3 - 1مس کرمان0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0رایکا بابل3
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 2مس کرمان1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 4سرخپوشان پاکدشت0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 17:15عضدی رشتداماش گیلان0 - 0مس کرمان1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1ملوان انزلی3
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15البرزگل ریحان البرز1 - 1مس کرمان1
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1فجر سپاسی0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1مس کرمان1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1بادران تهران3
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30ارومیهنود ارومیه1 - 1مس کرمان1
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0استقلال خوزستان3
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 3مس کرمان3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1نیروی زمینی تهران3
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس کرمان1
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0علم و ادب تبریز3
18چهارشنبه 18 دی 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0قَشقایی شیراز3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00بابلرایکا بابل1 - 0مس کرمان0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0آرمان گهر سیرجان3
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 2مس کرمان1
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0داماش گیلان3
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0مس کرمان1
24جمعه 25 بهمن 98 س 14:15ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 1مس کرمان3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0گل ریحان البرز3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0مس کرمان1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0مس رفسنجان1
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:50غدیر تهرانبادران تهران1 - 2مس کرمان3
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:10شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0نود ارومیه1
30شنبه 28 تیر 99 س 20:45خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1مس کرمان3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0سپیدرود رشت3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2مس کرمان3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1آلمینیوم اراک0
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3مس کرمان3
جمع کل امتیازات : 63