نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم سپیدرود رشت در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0مس رفسنجان1
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00ارومیهنود ارومیه1 - 0سپیدرود رشت0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2سپیدرود رشت3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30عضدی رشتسپیدرود رشت3 - 2استقلال خوزستان3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 2سپیدرود رشت3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0آلمینیوم اراک1
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تهرانسرخپوشان پاکدشت4 - 0سپیدرود رشت0
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0رایکا بابل1
9سه‌شنبه 30 مهر 98 س 15:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1سپیدرود رشت0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45عضدی رشتسپیدرود رشت2 - 1قَشقایی شیراز3
11سه‌شنبه 14 آبان 98 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی2 - 1سپیدرود رشت0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 2گل ریحان البرز0
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان2 - 1سپیدرود رشت0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 3مس کرمان0
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1سپیدرود رشت0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 3بادران تهران0
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0سپیدرود رشت0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0سپیدرود رشت0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0نود ارومیه3
20شنبه 28 دی 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 1نیروی زمینی تهران1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 0سپیدرود رشت0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0علم و ادب تبریز3
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0سپیدرود رشت1
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15عضدی رشتسپیدرود رشت - سرخپوشان پاکدشت0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15بابلرایکا بابل3 - 2سپیدرود رشت0
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30عضدی رشتسپیدرود رشت2 - 1آرمان گهر سیرجان3
27سه‌شنبه 19 فروردین 99 س 16:30شیرازقَشقایی شیراز - سپیدرود رشت0
28دوشنبه 25 فروردین 99 س 16:45عضدی رشتسپیدرود رشت - ملوان انزلی0
29شنبه 30 فروردین 99 س 16:45البرزگل ریحان البرز - سپیدرود رشت0
30پنج‌شنبه 4 اردیبهشت 99 س 17:00عضدی رشتسپیدرود رشت - داماش گیلان0
جمع کل امتیازات : 26