نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس رفسنجان در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0مس رفسنجان1
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1استقلال خوزستان1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 2مس رفسنجان3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0نیروی زمینی تهران3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 3مس رفسنجان3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0علم و ادب تبریز3
7شنبه 13 مهر 98 س 17:45سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 1مس رفسنجان1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان4 - 0داماش گیلان3
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 2مس رفسنجان1
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1مس کرمان1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45بابلرایکا بابل2 - 0مس رفسنجان0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0ملوان انزلی3
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30البرزگل ریحان البرز1 - 1مس رفسنجان1
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0خوشه طلایی ساوه3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1مس رفسنجان0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 1نود ارومیه3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 2مس رفسنجان3
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0سپیدرود رشت3
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1مس رفسنجان3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2قَشقایی شیراز0
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 3مس رفسنجان3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3مس رفسنجان3
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 1آرمان گهر سیرجان3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان1 - 3مس رفسنجان3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1آلمینیوم اراک1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0مس رفسنجان1
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0رایکا بابل3
29یکشنبه 22 تیر 99 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0مس رفسنجان0
30شنبه 28 تیر 99 س 19:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 2گل ریحان البرز3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 1مس رفسنجان0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0فجر سپاسی3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00ارومیهنود ارومیه0 - 1مس رفسنجان3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1بادران تهران1
جمع کل امتیازات : 67