نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم سرخپوشان پاکدشت در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 0ملوان انزلی3
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00عضدی رشتداماش گیلان3 - 0سرخپوشان پاکدشت0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت0 - 0گل ریحان البرز1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 4سرخپوشان پاکدشت3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 3مس رفسنجان0
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 2سرخپوشان پاکدشت1
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تهرانسرخپوشان پاکدشت4 - 0سپیدرود رشت3
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1سرخپوشان پاکدشت0
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00تهرانسرخپوشان پاکدشت0 - 0نود ارومیه1
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 1نیروی زمینی تهران1
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 0سرخپوشان پاکدشت0
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 0علم و ادب تبریز3
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15شیرازقَشقایی شیراز3 - 1سرخپوشان پاکدشت0
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 1رایکا بابل1
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 1آرمان گهر سیرجان1
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0سرخپوشان پاکدشت0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 0داماش گیلان3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 0سرخپوشان پاکدشت1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 2مس کرمان1
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1بادران تهران3
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 1سرخپوشان پاکدشت3
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1فجر سپاسی3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30ارومیهنود ارومیه0 - 0سرخپوشان پاکدشت1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15تهرانسرخپوشان پاکدشت0 - 1استقلال خوزستان0
28سه‌شنبه 17 تیر 99 س 19:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2سرخپوشان پاکدشت3
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:50تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1آلمینیوم اراک3
30شنبه 28 تیر 99 س 20:10تبریزعلم و ادب تبریز1 - 3سرخپوشان پاکدشت3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:40تهرانسرخپوشان پاکدشت3 - 2قَشقایی شیراز3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30بابلرایکا بابل1 - 2سرخپوشان پاکدشت3
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0سرخپوشان پاکدشت1
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 0خوشه طلایی ساوه3
جمع کل امتیازات : 55