نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ملوان انزلی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 0ملوان انزلی0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1آرمان گهر سیرجان1
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1داماش گیلان1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی4 - 0ملوان انزلی0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 3خوشه طلایی ساوه0
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1ملوان انزلی0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تختی انزلیملوان انزلی0 - 1گل ریحان البرز0
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15ارومیهنود ارومیه2 - 0ملوان انزلی0
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 2استقلال خوزستان0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0ملوان انزلی0
11سه‌شنبه 14 آبان 98 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی2 - 1سپیدرود رشت3
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0ملوان انزلی0
13شنبه 25 آبان 98 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی3 - 2نیروی زمینی تهران3
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1ملوان انزلی1
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15تختی انزلیملوان انزلی1 - 0آلمینیوم اراک3
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 1ملوان انزلی3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1قَشقایی شیراز1
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1سرخپوشان پاکدشت1
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1ملوان انزلی0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان0 - 0ملوان انزلی1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 0فجر سپاسی3
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0ملوان انزلی0
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0مس کرمان1
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15البرزگل ریحان البرز1 - 1ملوان انزلی1
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15تختی انزلیملوان انزلی0 - 0نود ارومیه1
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان3 - 0ملوان انزلی0
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15تختی انزلیملوان انزلی2 - 0بادران تهران3
28دوشنبه 16 تیر 99 س 20:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 1ملوان انزلی1
29یکشنبه 22 تیر 99 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0مس رفسنجان3
30شنبه 28 تیر 99 س 19:40اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0ملوان انزلی0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:45تختی انزلیملوان انزلی7 - 0علم و ادب تبریز3
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0ملوان انزلی0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 1رایکا بابل0
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0ملوان انزلی1
جمع کل امتیازات : 35