نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم رایکا بابل در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00بابلرایکا بابل0 - 0داماش گیلان1
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان - رایکا بابل0
جمع کل امتیازات : 1