نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم رایکا بابل در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00بابلرایکا بابل0 - 0داماش گیلان1
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0رایکا بابل0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00بابلرایکا بابل0 - 0بادران تهران1
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30ارومیهنود ارومیه1 - 0رایکا بابل0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00بابلرایکا بابل1 - 1گل ریحان البرز1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1رایکا بابل0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45بابلرایکا بابل1 - 1فجر سپاسی1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 0رایکا بابل1
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00بابلرایکا بابل1 - 2علم و ادب تبریز0
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0رایکا بابل0
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45بابلرایکا بابل2 - 0مس رفسنجان3
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1رایکا بابل1
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30بابلرایکا بابل3 - 2قَشقایی شیراز3
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0رایکا بابل0
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 1رایکا بابل1
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 1ملوان انزلی0
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1رایکا بابل0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 1رایکا بابل0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00بابلرایکا بابل1 - 0مس کرمان3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1رایکا بابل1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0نود ارومیه1
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 0رایکا بابل1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 1خوشه طلایی ساوه0
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1رایکا بابل1
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15بابلرایکا بابل3 - 2سپیدرود رشت3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3رایکا بابل3
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15بابلرایکا بابل1 - 1نیروی زمینی تهران1
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0رایکا بابل0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:45بابلرایکا بابل0 - 0استقلال خوزستان1
30شنبه 28 تیر 99 س 19:20شیرازقَشقایی شیراز1 - 2رایکا بابل3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:30بابلرایکا بابل1 - 2آلمینیوم اراک0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30بابلرایکا بابل1 - 2سرخپوشان پاکدشت0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 1رایکا بابل3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00بابلرایکا بابل3 - 0آرمان گهر سیرجان3
جمع کل امتیازات : 37