نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک3 - 1فجر سپاسی0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00حافظیه شیرازفجر سپاسی - علم و ادب تبریز0
جمع کل امتیازات : 0