نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک3 - 1فجر سپاسی0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 1علم و ادب تبریز3
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 1فجر سپاسی3
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی4 - 0ملوان انزلی3
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2فجر سپاسی3
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0آرمان گهر سیرجان1
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45بابلرایکا بابل1 - 1فجر سپاسی1
8جمعه 19 مهر 98 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1سرخپوشان پاکدشت3
9چهارشنبه 1 آبان 98 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1فجر سپاسی3
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0گل ریحان البرز1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0فجر سپاسی1
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1داماش گیلان1
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1بادران تهران1
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15ارومیهنود ارومیه0 - 1فجر سپاسی3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1مس رفسنجان3
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0فجر سپاسی0
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0سپیدرود رشت3
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2آلمینیوم اراک0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز1 - 0فجر سپاسی0
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0استقلال خوزستان1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 0فجر سپاسی0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0قَشقایی شیراز1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان4 - 0فجر سپاسی0
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1رایکا بابل1
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 1فجر سپاسی0
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0مس کرمان1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15البرزگل ریحان البرز2 - 0فجر سپاسی0
28دوشنبه 16 تیر 99 س 19:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خوشه طلایی ساوه1
29یکشنبه 22 تیر 99 س 20:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 1فجر سپاسی1
30یکشنبه 29 تیر 99 س 19:40غدیر تهرانبادران تهران3 - 1فجر سپاسی0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:15حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1نود ارومیه0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0فجر سپاسی0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی4 - 1نیروی زمینی تهران3
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00عضدی رشتسپیدرود رشت0 - 1فجر سپاسی3
جمع کل امتیازات : 45