نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نیروی زمینی تهران در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1خوشه طلایی ساوه0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00کارگران تهرانبادران تهران2 - 1نیروی زمینی تهران0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2سپیدرود رشت0
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0نیروی زمینی تهران0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1نود ارومیه1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1نیروی زمینی تهران0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 2نیروی زمینی تهران3
8شنبه 20 مهر 98 س 15:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0علم و ادب تبریز3
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00شیرازقَشقایی شیراز - نیروی زمینی تهران0
جمع کل امتیازات : 7