نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نیروی زمینی تهران در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1خوشه طلایی ساوه0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1نیروی زمینی تهران0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2سپیدرود رشت0
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان3 - 0نیروی زمینی تهران0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1نود ارومیه1
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1نیروی زمینی تهران0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 2نیروی زمینی تهران3
8شنبه 20 مهر 98 س 15:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0علم و ادب تبریز3
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 1نیروی زمینی تهران1
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0رایکا بابل3
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45تهرانسرخپوشان پاکدشت1 - 1نیروی زمینی تهران1
12شنبه 18 آبان 98 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0آرمان گهر سیرجان3
13شنبه 25 آبان 98 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی3 - 2نیروی زمینی تهران0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0داماش گیلان3
15شنبه 9 آذر 98 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1نیروی زمینی تهران0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0فجر سپاسی3
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0نیروی زمینی تهران0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 0نیروی زمینی تهران0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 4بادران تهران0
20شنبه 28 دی 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 1نیروی زمینی تهران1
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 3مس رفسنجان0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 0نیروی زمینی تهران1
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1استقلال خوزستان0
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1آلمینیوم اراک0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3نیروی زمینی تهران3
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0قَشقایی شیراز1
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15بابلرایکا بابل1 - 1نیروی زمینی تهران1
28سه‌شنبه 17 تیر 99 س 19:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2سرخپوشان پاکدشت0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:00سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0نیروی زمینی تهران1
30شنبه 28 تیر 99 س 19:40اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0ملوان انزلی3
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:45عضدی رشتداماش گیلان2 - 1نیروی زمینی تهران0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 19:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2مس کرمان0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی4 - 1نیروی زمینی تهران0
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1گل ریحان البرز1
جمع کل امتیازات : 33