نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم علم و ادب تبریز در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 26 مرداد 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز1 - 2نود ارومیه0
2پنج‌شنبه 31 مرداد 98 س 18:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 1علم و ادب تبریز0
3سه‌شنبه 5 شهریور 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3خوشه طلایی ساوه0
4دوشنبه 11 شهریور 98 س 17:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 0علم و ادب تبریز0
5یکشنبه 24 شهریور 98 س 18:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 2سپیدرود رشت0
6شنبه 30 شهریور 98 س 17:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0علم و ادب تبریز0
7شنبه 13 مهر 98 س 15:45تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1استقلال خوزستان1
8شنبه 20 مهر 98 س 15:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0علم و ادب تبریز0
9پنج‌شنبه 2 آبان 98 س 15:00بابلرایکا بابل1 - 2علم و ادب تبریز3
10چهارشنبه 8 آبان 98 س 14:45تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1آلمینیوم اراک1
11دوشنبه 13 آبان 98 س 14:45سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 2علم و ادب تبریز0
12یکشنبه 19 آبان 98 س 14:30تبریزعلم و ادب تبریز0 - 1قَشقایی شیراز0
13جمعه 24 آبان 98 س 14:30تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 0علم و ادب تبریز0
14شنبه 2 آذر 98 س 14:15تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1ملوان انزلی1
15جمعه 8 آذر 98 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان2 - 0علم و ادب تبریز0
16جمعه 15 آذر 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز1 - 1گل ریحان البرز1
17پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 0علم و ادب تبریز0
18سه‌شنبه 17 دی 98 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0علم و ادب تبریز0
19دوشنبه 23 دی 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز1 - 0فجر سپاسی3
20یکشنبه 29 دی 98 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1علم و ادب تبریز0
21یکشنبه 6 بهمن 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3بادران تهران0
22یکشنبه 13 بهمن 98 س 14:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0علم و ادب تبریز0
23شنبه 19 بهمن 98 س 14:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3مس رفسنجان0
24شنبه 26 بهمن 98 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان4 - 1علم و ادب تبریز0
25یکشنبه 4 اسفند 98 س 14:15تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3نیروی زمینی تهران0
26جمعه 9 اسفند 98 س 14:30تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3رایکا بابل0
27سه‌شنبه 10 تیر 99 س 19:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک7 - 0علم و ادب تبریز0
28دوشنبه 16 تیر 99 س 20:20تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3آرمان گهر سیرجان0
29یکشنبه 22 تیر 99 س 19:30شیرازقَشقایی شیراز2 - 0علم و ادب تبریز0
30شنبه 28 تیر 99 س 20:10تبریزعلم و ادب تبریز1 - 3سرخپوشان پاکدشت0
31شنبه 4 مرداد 99 س 19:45تختی انزلیملوان انزلی7 - 0علم و ادب تبریز0
32یکشنبه 12 مرداد 99 س 20:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3داماش گیلان0
33شنبه 18 مرداد 99 س 20:00البرزگل ریحان البرز5 - 0علم و ادب تبریز0
34یکشنبه 26 مرداد 99 س 20:00تبریزعلم و ادب تبریز0 - 3مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 10