نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بادران تهران در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1بادران تهران3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00غدیر تهرانبادران تهران3 - 1ایرانجوان بوشهر3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1بادران تهران1
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1آلمینیوم اراک3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00باغشمالشهرداری تبریز2 - 2بادران تهران1
6شنبه 1 مهر 96 س 15:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0راه آهن تهران3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 16:30اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0بادران تهران1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:15غدیر تهرانبادران تهران0 - 0خونه به خونه بابل1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00حافظیهبرق جدید شیراز2 - 0بادران تهران0
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 2شهرداری ماهشهر0
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45انقلاب کرجاکسین البرز2 - 2بادران تهران1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0نساجی مازندران3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 3بادران تهران3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15غدیر تهرانبادران تهران1 - 0مس کرمان3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15یادگار امام(ره)صبا قم2 - 3بادران تهران3
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 3بادران تهران1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 0نود ارومیه3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0فجر سپاسی1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 3بادران تهران3
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1ملوان انزلی1
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0بادران تهران1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1شهرداری تبریز1
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 4بادران تهران3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1گل‌گهر سیرجان1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0بادران تهران0
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1برق جدید شیراز3
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 15:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1بادران تهران1
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 2اکسین البرز1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران4 - 1بادران تهران0
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15غدیر تهرانبادران تهران1 - 0مس رفسنجان3
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0بادران تهران1
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00غدیر تهرانبادران تهران7 - 0صبا قم3
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0نفت مسجد سلیمان3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00ارومیهنود ارومیه2 - 1بادران تهران0
جمع کل امتیازات : 59