نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بادران تهران در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1بادران تهران3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00تختی تهرانبادران تهران3 - 1ایرانجوان بوشهر3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی - بادران تهران0
جمع کل امتیازات : 6