نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اکسین البرز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 19:45اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1اکسین البرز1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0ملوان انزلی3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30باغشمالشهرداری تبریز1 - 0اکسین البرز0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0راه آهن تهران3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0اکسین البرز0
6دوشنبه 3 مهر 96 س 15:45انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0شهرداری ماهشهر3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0نساجی مازندران3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 16:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0اکسین البرز0
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:15انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1مس رفسنجان1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:15باغشمال تبریزماشین سازی تبریز2 - 2اکسین البرز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45انقلاب کرجاکسین البرز2 - 2بادران تهران1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45یادگار امام(ره)صبا قم0 - 1اکسین البرز3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0فجر سپاسی3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان1 - 0اکسین البرز0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15انقلاب کرجاکسین البرز3 - 2ایرانجوان بوشهر3
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0اکسین البرز0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0آلمینیوم اراک3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 2گل‌گهر سیرجان1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0اکسین البرز0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0شهرداری تبریز3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 2اکسین البرز3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0برق جدید شیراز3
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0اکسین البرز0
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران - اکسین البرز0
جمع کل امتیازات : 38