نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم برق جدید شیراز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0برق جدید شیراز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0راه آهن تهران3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0برق جدید شیراز0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0شهرداری تبریز3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0اکسین البرز3
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0برق جدید شیراز1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30حافظیهبرق جدید شیراز2 - 1صبا قم3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 1برق جدید شیراز3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00حافظیهبرق جدید شیراز2 - 0بادران تهران3
10شنبه 29 مهر 96 س 14:45شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران - برق جدید شیراز0
جمع کل امتیازات : 19