نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم برق جدید شیراز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0برق جدید شیراز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0راه آهن تهران3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0برق جدید شیراز0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0شهرداری تبریز3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0اکسین البرز3
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0برق جدید شیراز1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30حافظیهبرق جدید شیراز2 - 1صبا قم3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:30ارومیهنود ارومیه0 - 1برق جدید شیراز3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00حافظیهبرق جدید شیراز2 - 0بادران تهران3
10شنبه 29 مهر 96 س 14:45شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 1برق جدید شیراز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45حافظیهبرق جدید شیراز1 - 1فجر سپاسی1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2برق جدید شیراز3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30حافظیهبرق جدید شیراز0 - 0نفت مسجد سلیمان1
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 1برق جدید شیراز1
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1آلمینیوم اراک0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 2برق جدید شیراز3
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز2 - 2خونه به خونه بابل1
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز0 - 0ملوان انزلی1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 0برق جدید شیراز1
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز3 - 4شهرداری ماهشهر0
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز2 - 0برق جدید شیراز0
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0برق جدید شیراز0
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1مس کرمان0
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1برق جدید شیراز1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0نود ارومیه3
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1برق جدید شیراز0
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1نساجی مازندران0
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0برق جدید شیراز0
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 1مس رفسنجان1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0برق جدید شیراز0
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30حافظیهبرق جدید شیراز1 - 1ایرانجوان بوشهر1
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0برق جدید شیراز0
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00حافظیهبرق جدید شیراز4 - 0گل‌گهر سیرجان3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1برق جدید شیراز0
جمع کل امتیازات : 41