نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم برق جدید شیراز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0برق جدید شیراز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0راه آهن تهران3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر - برق جدید شیراز0
جمع کل امتیازات : 3