نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ملوان انزلی در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0برق جدید شیراز3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0ملوان انزلی0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1بادران تهران1
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1ملوان انزلی1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 2مس کرمان3
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1ملوان انزلی0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 2مس رفسنجان0
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 17:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 2ملوان انزلی1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0آلمینیوم اراک3
10شنبه 29 مهر 96 س 16:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 1ملوان انزلی1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی2 - 0نود ارومیه3
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1ملوان انزلی0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1گل‌گهر سیرجان1
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0ملوان انزلی1
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 1ملوان انزلی1
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1شهرداری ماهشهر3
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز0 - 1ملوان انزلی3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز0 - 0ملوان انزلی1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0اکسین البرز3
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1ملوان انزلی1
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 2صبا قم1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1ملوان انزلی1
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 0نساجی مازندران3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0ملوان انزلی1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15تختی انزلیملوان انزلی1 - 1نفت مسجد سلیمان1
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0ملوان انزلی1
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی0 - 0ایرانجوان بوشهر1
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00ارومیهنود ارومیه1 - 2ملوان انزلی3
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1فجر سپاسی3
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0ملوان انزلی1
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0خونه به خونه بابل3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0راه آهن تهران3
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1ملوان انزلی0
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 0شهرداری تبریز3
جمع کل امتیازات : 55