نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس رفسنجان در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 1مس رفسنجان1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 2آلمینیوم اراک1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0مس رفسنجان0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0شهرداری ماهشهر3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0مس رفسنجان1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0شهرداری تبریز1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 2مس رفسنجان3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0راه آهن تهران3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:15انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1مس رفسنجان1
10یکشنبه 30 مهر 96 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0مس کرمان3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 1مس رفسنجان0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2برق جدید شیراز0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 3بادران تهران0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 2مس رفسنجان3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0نود ارومیه1
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 1مس رفسنجان0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1نفت مسجد سلیمان1
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0خونه به خونه بابل3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس رفسنجان1
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 1فجر سپاسی3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1مس رفسنجان1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0گل‌گهر سیرجان3
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز1 - 2مس رفسنجان3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0ملوان انزلی1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 0مس رفسنجان0
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0اکسین البرز1
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1مس رفسنجان0
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0نساجی مازندران1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00حافظیهبرق جدید شیراز1 - 1مس رفسنجان1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15غدیر تهرانبادران تهران1 - 0مس رفسنجان0
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان7 - 0صبا قم3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00ارومیهنود ارومیه1 - 1مس رفسنجان1
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 1ایرانجوان بوشهر3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 2مس رفسنجان1
جمع کل امتیازات : 48