نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس رفسنجان در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 1مس رفسنجان1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 2آلمینیوم اراک1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0مس رفسنجان0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0شهرداری ماهشهر3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0مس رفسنجان1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0شهرداری تبریز1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 2مس رفسنجان3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0راه آهن تهران3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:15انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1مس رفسنجان1
10یکشنبه 30 مهر 96 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0مس کرمان3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 1مس رفسنجان0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:30شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2برق جدید شیراز0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 3بادران تهران0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 2مس رفسنجان3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0ماشین سازی تبریز1
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 1مس رفسنجان0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 1نفت مسجد سلیمان1
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0خونه به خونه بابل3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس رفسنجان1
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 1فجر سپاسی3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1مس رفسنجان1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0گل‌گهر سیرجان3
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز1 - 2مس رفسنجان3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0ملوان انزلی1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15آپادانا تهرانراه آهن تهران - مس رفسنجان0
جمع کل امتیازات : 37