نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 18:00باغشمالشهرداری تبریز0 - 1مس کرمان3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2خونه به خونه بابل1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 3مس کرمان3
4شنبه 11 شهریور 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1گل‌گهر سیرجان3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 2مس کرمان0
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0برق جدید شیراز1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 16:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0مس کرمان1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 16:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0اکسین البرز3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 2نساجی مازندران0
10یکشنبه 30 مهر 96 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0مس کرمان0
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1صبا قم3
12چهارشنبه 17 آبان 96 س 15:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 1مس کرمان0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ماشین سازی تبریز3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15کارگران تهرانبادران تهران1 - 0مس کرمان0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1فجر سپاسی0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2مس کرمان3
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1ایرانجوان بوشهر3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 2شهرداری تبریز0
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1مس کرمان0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1راه آهن تهران3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان5 - 1مس کرمان0
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1ملوان انزلی1
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1مس کرمان3
24دوشنبه 30 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان - شهرداری ماهشهر0
جمع کل امتیازات : 34