نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ماشین سازی تبریز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0ماشین سازی تبریز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز3 - 0فجر سپاسی3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز0
جمع کل امتیازات : 3