نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نود ارومیه در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0نود ارومیه0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00ارومیهنود ارومیه3 - 0فجر سپاسی3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1نود ارومیه0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30ارومیهنود ارومیه1 - 1ایرانجوان بوشهر1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 0نود ارومیه1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:00ارومیهنود ارومیه1 - 2آلمینیوم اراک0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30باغشمالشهرداری تبریز0 - 1نود ارومیه3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:30ارومیهنود ارومیه0 - 1برق جدید شیراز0
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0نود ارومیه1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:15ارومیهنود ارومیه2 - 2اکسین البرز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی2 - 0نود ارومیه0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45ارومیهنود ارومیه2 - 1شهرداری ماهشهر3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0نود ارومیه0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15ارومیهنود ارومیه1 - 0نساجی مازندران3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0نود ارومیه1
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 0صبا قم1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 0نود ارومیه0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 0نفت مسجد سلیمان1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0نود ارومیه0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 0گل‌گهر سیرجان1
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 2نود ارومیه3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0راه آهن تهران3
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 2نود ارومیه1
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 2شهرداری تبریز0
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0نود ارومیه0
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30ارومیهنود ارومیه0 - 0خونه به خونه بابل1
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45انقلاب کرجاکسین البرز0 - 0نود ارومیه1
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00ارومیهنود ارومیه1 - 2ملوان انزلی0
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1نود ارومیه1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15ارومیهنود ارومیه0 - 1مس کرمان0
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0نود ارومیه0
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00ارومیهنود ارومیه1 - 1مس رفسنجان1
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 4نود ارومیه3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00ارومیهنود ارومیه2 - 1بادران تهران3
جمع کل امتیازات : 37