نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ماشین سازی تبریز در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0ماشین سازی تبریز0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز3 - 0فجر سپاسی3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1ماشین سازی تبریز0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 1ایرانجوان بوشهر1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 0ماشین سازی تبریز1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 2آلمینیوم اراک0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30باغشمالشهرداری تبریز0 - 1ماشین سازی تبریز3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 1برق جدید شیراز0
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0ماشین سازی تبریز1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:15باغشمال تبریزماشین سازی تبریز2 - 2اکسین البرز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی2 - 0ماشین سازی تبریز0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45باغشمال تبریزماشین سازی تبریز2 - 1شهرداری ماهشهر3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ماشین سازی تبریز0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 0نساجی مازندران3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0ماشین سازی تبریز1
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 0صبا قم1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران2 - 0ماشین سازی تبریز0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 0نفت مسجد سلیمان1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0ماشین سازی تبریز0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 0گل‌گهر سیرجان1
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 2ماشین سازی تبریز3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 0راه آهن تهران3
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 2ماشین سازی تبریز1
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 2شهرداری تبریز0
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15حافظیهبرق جدید شیراز1 - 0ماشین سازی تبریز0
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 0خونه به خونه بابل1
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45انقلاب کرجاکسین البرز0 - 0ماشین سازی تبریز1
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 2ملوان انزلی0
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1ماشین سازی تبریز1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 1مس کرمان0
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0ماشین سازی تبریز0
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 1مس رفسنجان1
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 4ماشین سازی تبریز3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز2 - 1بادران تهران3
جمع کل امتیازات : 37