نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خونه به خونه بابل در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 1مس رفسنجان1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2خونه به خونه بابل1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل4 - 0صبا قم3
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0خونه به خونه بابل0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 2فجر سپاسی0
6شنبه 1 مهر 96 س 17:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان0 - 1خونه به خونه بابل3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل3 - 1ایرانجوان بوشهر3
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:15غدیر تهرانبادران تهران0 - 0خونه به خونه بابل1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0نود ارومیه1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 1خونه به خونه بابل3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0خونه به خونه بابل1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0راه آهن تهران3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30باغشمالشهرداری تبریز0 - 0خونه به خونه بابل1
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0ملوان انزلی1
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2خونه به خونه بابل3
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0اکسین البرز3
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز2 - 2خونه به خونه بابل1
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0خونه به خونه بابل0
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1مس کرمان3
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 2خونه به خونه بابل3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1نساجی مازندران3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خونه به خونه بابل1
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0نفت مسجد سلیمان3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 2خونه به خونه بابل3
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0بادران تهران3
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30ارومیهنود ارومیه0 - 0خونه به خونه بابل1
27چهارشنبه 23 اسفند 96 س 14:45هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0آلمینیوم اراک1
28دوشنبه 28 اسفند 96 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0گل‌گهر سیرجان1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 3خونه به خونه بابل3
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 0شهرداری تبریز3
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 0خونه به خونه بابل0
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل3 - 0شهرداری ماهشهر3
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00انقلاب کرجاکسین البرز0 - 0خونه به خونه بابل1
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1برق جدید شیراز3
جمع کل امتیازات : 64