نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نساجی مازندران در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1نساجی مازندران3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1گل‌گهر سیرجان0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2نساجی مازندران3
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0خونه به خونه بابل3
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 2نساجی مازندران1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1ملوان انزلی3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0نساجی مازندران0
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 0شهرداری تبریز3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 2نساجی مازندران3
10شنبه 29 مهر 96 س 14:45شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 1برق جدید شیراز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 1مس رفسنجان3
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0نساجی مازندران0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0صبا قم3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15ارومیهنود ارومیه1 - 0نساجی مازندران0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1نفت مسجد سلیمان0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0نساجی مازندران1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1راه آهن تهران3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0ایرانجوان بوشهر3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان3 - 1نساجی مازندران0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0آلمینیوم اراک3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 1نساجی مازندران0
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0شهرداری ماهشهر3
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی3 - 0نساجی مازندران0
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 2اکسین البرز1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15باغشمالشهرداری تبریز2 - 2نساجی مازندران1
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0مس کرمان3
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1نساجی مازندران3
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0نساجی مازندران1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران4 - 1بادران تهران3
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15یادگار امام(ره)صبا قم1 - 6نساجی مازندران3
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0نود ارومیه3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان0 - 0نساجی مازندران1
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 0فجر سپاسی3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 6نساجی مازندران3
جمع کل امتیازات : 64