نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم گل‌گهر سیرجان در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 19:45اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1اکسین البرز1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1گل‌گهر سیرجان3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1نود ارومیه3
4شنبه 11 شهریور 96 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1گل‌گهر سیرجان0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0مس رفسنجان1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:45یادگار امام(ره)صبا قم2 - 2گل‌گهر سیرجان1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 16:30اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0بادران تهران1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2گل‌گهر سیرجان3
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 2ایرانجوان بوشهر0
10شنبه 29 مهر 96 س 16:45شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 0گل‌گهر سیرجان0
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0خونه به خونه بابل1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 1گل‌گهر سیرجان3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1گل‌گهر سیرجان1
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:30اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 0راه آهن تهران3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15باغشمالشهرداری تبریز1 - 0گل‌گهر سیرجان0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 2برق جدید شیراز0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0گل‌گهر سیرجان0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 2گل‌گهر سیرجان1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان3 - 1نساجی مازندران3
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 0گل‌گهر سیرجان1
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان5 - 1مس کرمان3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0گل‌گهر سیرجان0
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان5 - 1صبا قم3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1گل‌گهر سیرجان1
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1فجر سپاسی1
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 15:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1گل‌گهر سیرجان3
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1نفت مسجد سلیمان3
28دوشنبه 28 اسفند 96 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0گل‌گهر سیرجان1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1آلمینیوم اراک1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0ملوان انزلی1
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 4گل‌گهر سیرجان3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان5 - 2شهرداری تبریز3
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00حافظیهبرق جدید شیراز4 - 0گل‌گهر سیرجان0
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان3 - 2شهرداری ماهشهر3
جمع کل امتیازات : 52