نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1بادران تهران0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00ارومیهنود ارومیه3 - 0فجر سپاسی0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0مس رفسنجان3
4شنبه 11 شهریور 96 س 19:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان1 - 0فجر سپاسی0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 2فجر سپاسی3
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0ایرانجوان بوشهر3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0فجر سپاسی1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2گل‌گهر سیرجان0
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0فجر سپاسی1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0راه آهن تهران3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45حافظیهبرق جدید شیراز1 - 1فجر سپاسی1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1ملوان انزلی3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0فجر سپاسی0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 1شهرداری تبریز3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1فجر سپاسی3
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0نساجی مازندران1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 1فجر سپاسی3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0فجر سپاسی1
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0نود ارومیه3
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 1فجر سپاسی0
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0نفت مسجد سلیمان3
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خونه به خونه بابل1
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1فجر سپاسی3
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0آلمینیوم اراک3
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1فجر سپاسی1
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1شهرداری ماهشهر3
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 14:45آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 7فجر سپاسی3
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0برق جدید شیراز3
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1فجر سپاسی0
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0اکسین البرز3
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 16:30باغشمالشهرداری تبریز1 - 3فجر سپاسی3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1مس کرمان0
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 0فجر سپاسی0
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی6 - 1صبا قم3
جمع کل امتیازات : 61