نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1بادران تهران0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز3 - 0فجر سپاسی0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0مس رفسنجان3
4شنبه 11 شهریور 96 س 19:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان1 - 0فجر سپاسی0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل1 - 2فجر سپاسی3
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0ایرانجوان بوشهر3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0فجر سپاسی1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2گل‌گهر سیرجان0
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0فجر سپاسی1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی - راه آهن تهران0
جمع کل امتیازات : 11