نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ایرانجوان بوشهر در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1نساجی مازندران0
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00کارگران تهرانبادران تهران3 - 1ایرانجوان بوشهر0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1نفت مسجد سلیمان0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30باغشمال تبریزماشین سازی تبریز1 - 1ایرانجوان بوشهر1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 0صبا قم1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0ایرانجوان بوشهر0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل3 - 1ایرانجوان بوشهر0
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 17:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 2آلمینیوم اراک1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 2ایرانجوان بوشهر3
10شنبه 29 مهر 96 س 16:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 1ملوان انزلی1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 14:45آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 1ایرانجوان بوشهر1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 15:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 1شهرداری تبریز3
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 15:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1ایرانجوان بوشهر3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 1برق جدید شیراز1
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15انقلاب کرجاکسین البرز3 - 2ایرانجوان بوشهر0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 1مس رفسنجان3
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1ایرانجوان بوشهر0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0ایرانجوان بوشهر0
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 3بادران تهران0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0ایرانجوان بوشهر0
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 2ماشین سازی تبریز0
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم3 - 4ایرانجوان بوشهر3
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 1فجر سپاسی0
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر - خونه به خونه بابل0
جمع کل امتیازات : 21