نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ایرانجوان بوشهر در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 20:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 0نساجی مازندران1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00تختی تهرانبادران تهران3 - 1ایرانجوان بوشهر0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 19:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر - نفت مسجد سلیمان0
جمع کل امتیازات : 1