نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری ماهشهر در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 18:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 4شهرداری ماهشهر3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر4 - 2شهرداری تبریز3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0برق جدید شیراز3
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0شهرداری ماهشهر0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 2نساجی مازندران1
6دوشنبه 3 مهر 96 س 15:45انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0شهرداری ماهشهر0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 16:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0مس کرمان1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1شهرداری ماهشهر1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0فجر سپاسی1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 2شهرداری ماهشهر3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:45ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 3نفت مسجد سلیمان0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45باغشمال تبریزماشین سازی تبریز2 - 1شهرداری ماهشهر0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 15:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1ایرانجوان بوشهر0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1شهرداری ماهشهر0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2خونه به خونه بابل0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1شهرداری ماهشهر0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0گل‌گهر سیرجان3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر3 - 1راه آهن تهران3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز2 - 1شهرداری ماهشهر0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز3 - 4شهرداری ماهشهر3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1مس رفسنجان1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0شهرداری ماهشهر0
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0اکسین البرز3
24دوشنبه 30 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان - شهرداری ماهشهر0
جمع کل امتیازات : 29