نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری ماهشهر در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 18:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 4شهرداری ماهشهر3
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر4 - 2شهرداری تبریز3
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0برق جدید شیراز3
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 0شهرداری ماهشهر0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 2نساجی مازندران1
6دوشنبه 3 مهر 96 س 15:45انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0شهرداری ماهشهر0
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 16:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0مس کرمان1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1شهرداری ماهشهر1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 16:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0فجر سپاسی1
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 2شهرداری ماهشهر3
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:45ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 3نفت مسجد سلیمان0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45ارومیهنود ارومیه2 - 1شهرداری ماهشهر0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 15:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1ایرانجوان بوشهر0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1شهرداری ماهشهر0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2خونه به خونه بابل0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1شهرداری ماهشهر0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0گل‌گهر سیرجان3
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر3 - 1راه آهن تهران3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00باغشمالشهرداری تبریز2 - 1شهرداری ماهشهر0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00حافظیهبرق جدید شیراز3 - 4شهرداری ماهشهر3
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1مس رفسنجان1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0شهرداری ماهشهر0
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0اکسین البرز3
24دوشنبه 30 بهمن 96 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0شهرداری ماهشهر0
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر3 - 1صبا قم3
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1شهرداری ماهشهر0
27یکشنبه 20 اسفند 96 س 15:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1بادران تهران1
28شنبه 26 اسفند 96 س 15:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان1 - 1شهرداری ماهشهر1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1نود ارومیه1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 0شهرداری ماهشهر0
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0آلمینیوم اراک3
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل3 - 0شهرداری ماهشهر0
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1ملوان انزلی3
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان3 - 2شهرداری ماهشهر0
جمع کل امتیازات : 41