نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم آلمینیوم اراک در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0صبا قم1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 2آلمینیوم اراک1
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2نساجی مازندران0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1آلمینیوم اراک0
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 17:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 1نفت مسجد سلیمان1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 16:00ارومیهنود ارومیه1 - 2آلمینیوم اراک3
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0فجر سپاسی1
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 17:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 2آلمینیوم اراک1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0آلمینیوم اراک0
10شنبه 29 مهر 96 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 1خونه به خونه بابل0
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:00باغشمالشهرداری تبریز0 - 0آلمینیوم اراک1
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 1گل‌گهر سیرجان0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:30آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 2آلمینیوم اراک3
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1شهرداری ماهشهر3
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15حافظیهبرق جدید شیراز0 - 1آلمینیوم اراک3
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2مس کرمان0
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0آلمینیوم اراک0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 4آلمینیوم اراک3
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس رفسنجان1
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0آلمینیوم اراک0
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0بادران تهران1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 2آلمینیوم اراک1
23دوشنبه 23 بهمن 96 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 2نود ارومیه1
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0آلمینیوم اراک0
25یکشنبه 6 اسفند 96 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک2 - 1ایرانجوان بوشهر3
26یکشنبه 13 اسفند 96 س 14:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0ملوان انزلی1
27چهارشنبه 23 اسفند 96 س 14:45هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0آلمینیوم اراک1
28دوشنبه 28 اسفند 96 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0شهرداری تبریز1
29پنج‌شنبه 9 فروردین 97 س 16:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1آلمینیوم اراک1
30چهارشنبه 15 فروردین 97 س 16:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک4 - 0راه آهن تهران3
31سه‌شنبه 21 فروردین 97 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0آلمینیوم اراک0
32سه‌شنبه 28 فروردین 97 س 17:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0برق جدید شیراز3
33دوشنبه 3 اردیبهشت 97 س 17:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0آلمینیوم اراک1
34یکشنبه 9 اردیبهشت 97 س 17:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 2اکسین البرز0
جمع کل امتیازات : 39