نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم صبا قم در لیگ دسته اول کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 16 مرداد 96 س 17:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0صبا قم1
2دوشنبه 23 مرداد 96 س 18:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 1نفت مسجد سلیمان0
3یکشنبه 5 شهریور 96 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل4 - 0صبا قم0
4شنبه 11 شهریور 96 س 17:15یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1ملوان انزلی1
5دوشنبه 27 شهریور 96 س 18:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 0صبا قم1
6یکشنبه 2 مهر 96 س 15:45یادگار امام(ره)صبا قم2 - 2گل‌گهر سیرجان1
7چهارشنبه 12 مهر 96 س 15:30حافظیهبرق جدید شیراز2 - 1صبا قم0
8سه‌شنبه 18 مهر 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1شهرداری ماهشهر1
9دوشنبه 24 مهر 96 س 15:00آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 1صبا قم3
10یکشنبه 30 مهر 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 1شهرداری تبریز1
11چهارشنبه 10 آبان 96 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1صبا قم0
12سه‌شنبه 16 آبان 96 س 14:45یادگار امام(ره)صبا قم0 - 1اکسین البرز0
13سه‌شنبه 23 آبان 96 س 14:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 0صبا قم0
14سه‌شنبه 30 آبان 96 س 15:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 2مس رفسنجان0
15دوشنبه 6 آذر 96 س 14:15یادگار امام(ره)صبا قم2 - 3بادران تهران0
16یکشنبه 12 آذر 96 س 14:00باغشمال تبریزماشین سازی تبریز0 - 0صبا قم1
17یکشنبه 19 آذر 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم0 - 1فجر سپاسی0
18یکشنبه 17 دی 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 4آلمینیوم اراک0
19یکشنبه 24 دی 96 س 14:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 1صبا قم0
20یکشنبه 1 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم1 - 2خونه به خونه بابل0
21یکشنبه 8 بهمن 96 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 2صبا قم1
22شنبه 14 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم3 - 4ایرانجوان بوشهر0
23سه‌شنبه 24 بهمن 96 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان5 - 1صبا قم0
24یکشنبه 29 بهمن 96 س 14:00یادگار امام(ره)صبا قم - برق جدید شیراز0
جمع کل امتیازات : 11