نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم داماش گیلان در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00مس نوین1 - 1داماش گیلان1
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 1آریو اسلامشهر1
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30بابلکیان سام بابل0 - 0داماش گیلان1
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهرداری نوشهر3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهرداری بندرعباس3
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 1داماش گیلان1
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان2 - 1مناطق نفت خیز جنوب3
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15فجر بمشهرداری بم1 - 0داماش گیلان0
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0نیروی زمینی تهران3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1داماش گیلان3
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شهرداری ماهشهر3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد2 - 1داماش گیلان0
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شاهین بوشهر3
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 1مس نوین1
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0داماش گیلان1
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 0کیان سام بابل3
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 1داماش گیلان1
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 0داماش گیلان0
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان1 - 1شهرداری رزاکان کرج1
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0داماش گیلان0
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شهرداری بم3
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1داماش گیلان1
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهدای بابلسر3
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1داماش گیلان3
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهید قندی یزد3
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 1داماش گیلان3
جمع کل امتیازات : 48