نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم کیان سام بابل در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00بابلکیان سام بابل0 - 3شهرداری نوشهر0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1کیان سام بابل1
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30بابلکیان سام بابل0 - 0داماش گیلان1
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب2 - 0کیان سام بابل0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30بابلکیان سام بابل1 - 1شهرداری بم1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 1کیان سام بابل0
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بابلکیان سام بابل0 - 0شهدای بابلسر1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0کیان سام بابل0
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00بابلکیان سام بابل1 - 1شهید قندی یزد1
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 0کیان سام بابل0
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00بابلکیان سام بابل1 - 0مس نوین3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0کیان سام بابل1
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00بابلکیان سام بابل0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0کیان سام بابل0
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00بابلکیان سام بابل2 - 0شهرداری بندرعباس3
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 0کیان سام بابل0
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00بابلکیان سام بابل0 - 1مناطق نفت خیز جنوب0
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30فجر بمشهرداری بم3 - 0کیان سام بابل0
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15بابلکیان سام بابل0 - 1نیروی زمینی تهران0
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15بابلسرشهدای بابلسر0 - 2کیان سام بابل3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00بابلکیان سام بابل0 - 1شهرداری ماهشهر0
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00یزدشهید قندی یزد1 - 3کیان سام بابل3
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30بابلکیان سام بابل2 - 0شاهین بوشهر3
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00مس نوین2 - 2کیان سام بابل1
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00بابلکیان سام بابل1 - 1آریو اسلامشهر1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00کرجشهرداری رزاکان کرج3 - 1کیان سام بابل0
جمع کل امتیازات : 23