نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری نوشهر در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00بابلکیان سام بابل0 - 3شهرداری نوشهر3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهرداری رزاکان کرج3
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30نوشهرشهرداری نوشهر3 - 1شهرداری بندرعباس3
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهرداری نوشهر0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45فجر بمشهرداری بم0 - 1شهرداری نوشهر3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15نوشهرشهرداری نوشهر4 - 0نیروی زمینی تهران3
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15بابلسرشهدای بابلسر1 - 0شهرداری نوشهر0
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد2 - 0شهرداری نوشهر0
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شاهین بوشهر3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00مس نوین2 - 2شهرداری نوشهر1
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر2 - 0آریو اسلامشهر3
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0کیان سام بابل3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 1شهرداری نوشهر0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 0شهرداری نوشهر0
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 1داماش گیلان1
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری نوشهر0
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهرداری بم3
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 3شهرداری نوشهر3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهدای بابلسر3
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0شهرداری نوشهر0
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30نوشهرشهرداری نوشهر2 - 1شهید قندی یزد3
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00بوشهرشاهین بوشهر2 - 0شهرداری نوشهر0
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0مس نوین1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری نوشهر1
جمع کل امتیازات : 42