نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مناطق نفت خیز جنوب در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 3مناطق نفت خیز جنوب3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب3 - 1مس نوین3
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 2مناطق نفت خیز جنوب3
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب2 - 0کیان سام بابل3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اهوازمناطق نفت خیز جنوب0 - 1شهرداری بندرعباس0
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان2 - 1مناطق نفت خیز جنوب0
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 3مناطق نفت خیز جنوب3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب2 - 0شهرداری بم3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب3 - 1شهدای بابلسر3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2مناطق نفت خیز جنوب3
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 1شهید قندی یزد1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب5 - 0شاهین بوشهر3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00مس نوین0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0آریو اسلامشهر3
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00بابلکیان سام بابل0 - 1مناطق نفت خیز جنوب3
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری نوشهر3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 2مناطق نفت خیز جنوب3
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0داماش گیلان3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری رزاکان کرج3
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00فجر بمشهرداری بم2 - 0مناطق نفت خیز جنوب0
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب0 - 0نیروی زمینی تهران1
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 1مناطق نفت خیز جنوب1
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری ماهشهر3
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00یزدشهید قندی یزد0 - 3مناطق نفت خیز جنوب3
جمع کل امتیازات : 57