نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری بندرعباس در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00اسلامشهرآریو اسلامشهر3 - 0شهرداری بندرعباس0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1کیان سام بابل1
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30نوشهرشهرداری نوشهر3 - 1شهرداری بندرعباس0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهرداری بندرعباس0
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اهوازمناطق نفت خیز جنوب0 - 1شهرداری بندرعباس3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 0شهرداری بم1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهرداری بندرعباس1
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 1شهدای بابلسر3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0شهرداری بندرعباس1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 1شهید قندی یزد0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر2 - 2شهرداری بندرعباس1
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1مس نوین1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1آریو اسلامشهر1
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00بابلکیان سام بابل2 - 0شهرداری بندرعباس0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 0شهرداری نوشهر3
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 0شهرداری بندرعباس0
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 0داماش گیلان3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 2مناطق نفت خیز جنوب0
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15فجر بمشهرداری بم2 - 0شهرداری بندرعباس0
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 1نیروی زمینی تهران3
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00بابلسرشهدای بابلسر2 - 1شهرداری بندرعباس0
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1شهرداری ماهشهر1
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00یزدشهید قندی یزد1 - 0شهرداری بندرعباس0
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 2شاهین بوشهر1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00مس نوین1 - 1شهرداری بندرعباس1
جمع کل امتیازات : 25