نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری بندرعباس در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00اسلامشهرآریو اسلامشهر3 - 0شهرداری بندرعباس0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1پیام توس خراسان1
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30نوشهرشهرداری نوشهر3 - 1شهرداری بندرعباس0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهرداری بندرعباس0
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اهوازمناطق نفت خیز جنوب0 - 1شهرداری بندرعباس3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 0شهرداری بم1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهرداری بندرعباس1
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 1شهدای بابلسر3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر - شهرداری بندرعباس0
جمع کل امتیازات : 9