نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهدای بابلسر در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 0شهدای بابلسر0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بابلسرشهدای بابلسر2 - 1شهرداری ماهشهر3
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30یزدشهید قندی یزد3 - 1شهدای بابلسر0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30بابلسرشهدای بابلسر1 - 0شاهین بوشهر3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30مس نوین0 - 1شهدای بابلسر3
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45بابلسرشهدای بابلسر0 - 1آریو اسلامشهر0
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بابلکیان سام بابل0 - 0شهدای بابلسر1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15بابلسرشهدای بابلسر1 - 0شهرداری نوشهر3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 1شهدای بابلسر0
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1داماش گیلان0
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب3 - 1شهدای بابلسر0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1شهرداری بم0
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهدای بابلسر1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 0شهرداری رزاکان کرج3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر4 - 0شهدای بابلسر0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1شهید قندی یزد0
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر3 - 0شهدای بابلسر0
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30بابلسرشهدای بابلسر2 - 1مس نوین3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15اسلامشهرآریو اسلامشهر5 - 0شهدای بابلسر0
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15بابلسرشهدای بابلسر0 - 2کیان سام بابل0
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهدای بابلسر0
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00بابلسرشهدای بابلسر2 - 1شهرداری بندرعباس3
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهدای بابلسر0
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 1مناطق نفت خیز جنوب1
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00فجر بمشهرداری بم2 - 2شهدای بابلسر1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 0نیروی زمینی تهران3
جمع کل امتیازات : 28