نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهید قندی یزد در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00یزدشهید قندی یزد2 - 1شهرداری بم3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 2شهید قندی یزد3
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30یزدشهید قندی یزد3 - 1شهدای بابلسر3
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0شهید قندی یزد0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 1شهید قندی یزد1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45یزدشهید قندی یزد4 - 0شاهین بوشهر3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15مس نوین0 - 0شهید قندی یزد1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15یزدشهید قندی یزد2 - 0آریو اسلامشهر3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00بابلکیان سام بابل1 - 1شهید قندی یزد1
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد2 - 0شهرداری نوشهر3
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 1شهید قندی یزد3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد2 - 1داماش گیلان3
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 1شهید قندی یزد1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم1 - 0شهید قندی یزد0
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد0 - 1نیروی زمینی تهران0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1شهید قندی یزد3
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد1 - 0شهرداری ماهشهر3
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30یزدشهید قندی یزد2 - 2شهرداری رزاکان کرج1
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15بوشهرشاهین بوشهر1 - 0شهید قندی یزد0
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15یزدشهید قندی یزد1 - 0مس نوین3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهید قندی یزد1
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00یزدشهید قندی یزد1 - 3کیان سام بابل0
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30نوشهرشهرداری نوشهر2 - 1شهید قندی یزد0
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00یزدشهید قندی یزد1 - 0شهرداری بندرعباس3
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 0شهید قندی یزد0
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00یزدشهید قندی یزد0 - 3مناطق نفت خیز جنوب0
جمع کل امتیازات : 42