نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری رزاکان کرج در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 0شهدای بابلسر3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهرداری رزاکان کرج0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 0شهرداری ماهشهر1
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 1شهرداری رزاکان کرج3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 1شهید قندی یزد1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 1داماش گیلان1
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بوشهرشاهین بوشهر1 - 2شهرداری رزاکان کرج3
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 3مناطق نفت خیز جنوب0
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00مس نوین0 - 1شهرداری رزاکان کرج3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 0شهرداری بم3
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 1شهرداری رزاکان کرج3
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 1نیروی زمینی تهران0
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00بابلکیان سام بابل0 - 1شهرداری رزاکان کرج3
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 0شهرداری رزاکان کرج0
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 1شهرداری نوشهر3
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0شهرداری رزاکان کرج1
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 0شهرداری بندرعباس3
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30یزدشهید قندی یزد2 - 2شهرداری رزاکان کرج1
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15عضدی رشتداماش گیلان1 - 1شهرداری رزاکان کرج1
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 0شاهین بوشهر1
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری رزاکان کرج0
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 1مس نوین3
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30فجر بمشهرداری بم0 - 1شهرداری رزاکان کرج3
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 1آریو اسلامشهر3
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2شهرداری رزاکان کرج3
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00کرجشهرداری رزاکان کرج3 - 1کیان سام بابل3
جمع کل امتیازات : 49