نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نیروی زمینی تهران در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0نیروی زمینی تهران0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 2شهید قندی یزد0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر1 - 0نیروی زمینی تهران0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0مس نوین3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30اسلامشهرآریو اسلامشهر2 - 0نیروی زمینی تهران0
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 1کیان سام بابل3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15نوشهرشهرداری نوشهر4 - 0نیروی زمینی تهران0
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهرداری بندرعباس1
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0نیروی زمینی تهران0
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم0 - 0نیروی زمینی تهران1
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 1نیروی زمینی تهران3
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهدای بابلسر1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1شهرداری ماهشهر0
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد0 - 1نیروی زمینی تهران3
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1شاهین بوشهر0
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00مس نوین1 - 0نیروی زمینی تهران0
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0آریو اسلامشهر3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15بابلکیان سام بابل0 - 1نیروی زمینی تهران3
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 3شهرداری نوشهر0
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00بندرعباسشهرداری بندرعباس2 - 1نیروی زمینی تهران0
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 1داماش گیلان1
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب0 - 0نیروی زمینی تهران1
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 1شهرداری بم3
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 2شهرداری رزاکان کرج0
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00بابلسرشهدای بابلسر1 - 0نیروی زمینی تهران0
جمع کل امتیازات : 27