نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نیروی زمینی تهران در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0نیروی زمینی تهران0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 2شهید قندی یزد0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر1 - 0نیروی زمینی تهران0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0مس نوین3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30اسلامشهرآریو اسلامشهر2 - 0نیروی زمینی تهران0
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 1کیان سام بابل3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15نوشهرشهرداری نوشهر4 - 0نیروی زمینی تهران0
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهرداری بندرعباس1
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0نیروی زمینی تهران0
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0مناطق نفت خیز جنوب1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم0 - 0نیروی زمینی تهران1
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 1نیروی زمینی تهران3
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 0شهدای بابلسر1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1شهرداری ماهشهر0
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد - نیروی زمینی تهران0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران - شاهین بوشهر0
جمع کل امتیازات : 13