نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس نوین در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00شهرداری کرمانمس نوین1 - 1داماش گیلان1
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30اهوازمناطق نفت خیز جنوب3 - 1مس نوین0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30شهرداری کرمانمس نوین0 - 1شهرداری بم0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 0مس نوین0
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30شهرداری کرمانمس نوین0 - 1شهدای بابلسر0
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1مس نوین0
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15شهرداری کرمانمس نوین0 - 0شهید قندی یزد1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15بوشهرشاهین بوشهر0 - 1مس نوین3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00شهرداری کرمانمس نوین0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00شهرداری کرمانمس نوین0 - 1آریو اسلامشهر0
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00بابلکیان سام بابل1 - 0مس نوین0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00شهرداری کرمانمس نوین2 - 2شهرداری نوشهر1
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1مس نوین1
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان1 - 1مس نوین1
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00شهرداری کرمانمس نوین - مناطق نفت خیز جنوب0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم - مس نوین0
جمع کل امتیازات : 8