نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری ماهشهر در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0نیروی زمینی تهران3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بابلسرشهدای بابلسر2 - 1شهرداری ماهشهر0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 0شهرداری ماهشهر1
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0شهید قندی یزد3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 1شهرداری ماهشهر3
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1مس نوین3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0کیان سام بابل3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0شهرداری بندرعباس1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شهرداری ماهشهر0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2مناطق نفت خیز جنوب0
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم2 - 1شهرداری ماهشهر0
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1شهرداری ماهشهر3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر - شهدای بابلسر0
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر - شهرداری رزاکان کرج0
جمع کل امتیازات : 22