نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری ماهشهر در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0نیروی زمینی تهران3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30بابلسرشهدای بابلسر2 - 1شهرداری ماهشهر0
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30کرجشهرداری رزاکان کرج0 - 0شهرداری ماهشهر1
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0شهید قندی یزد3
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 1شهرداری ماهشهر3
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1مس نوین3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0کیان سام بابل3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0شهرداری بندرعباس1
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شهرداری ماهشهر0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 2مناطق نفت خیز جنوب0
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم2 - 1شهرداری ماهشهر0
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران0 - 1شهرداری ماهشهر3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر4 - 0شهدای بابلسر3
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 0شهرداری رزاکان کرج1
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00یزدشهید قندی یزد1 - 0شهرداری ماهشهر0
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0شاهین بوشهر3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15مس نوین2 - 2شهرداری ماهشهر1
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0آریو اسلامشهر3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00بابلکیان سام بابل0 - 1شهرداری ماهشهر3
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 0شهرداری نوشهر3
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1شهرداری ماهشهر1
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1داماش گیلان0
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0شهرداری ماهشهر0
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1شهرداری بم1
جمع کل امتیازات : 41