نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم آریو اسلامشهر در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00اسلامشهرآریو اسلامشهر3 - 0شهرداری بندرعباس3
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30عضدی رشتداماش گیلان1 - 1آریو اسلامشهر1
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 2مناطق نفت خیز جنوب0
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30فجر بمشهرداری بم0 - 0آریو اسلامشهر1
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30اسلامشهرآریو اسلامشهر2 - 0نیروی زمینی تهران3
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45بابلسرشهدای بابلسر0 - 1آریو اسلامشهر3
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری ماهشهر1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15یزدشهید قندی یزد2 - 0آریو اسلامشهر0
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر3 - 0شاهین بوشهر3
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00مس نوین0 - 1آریو اسلامشهر3
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0کیان سام بابل1
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00نوشهرشهرداری نوشهر2 - 0آریو اسلامشهر0
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00بندرعباسشهرداری بندرعباس1 - 1آریو اسلامشهر1
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0داماش گیلان1
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب1 - 0آریو اسلامشهر0
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری بم1
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران1 - 0آریو اسلامشهر0
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15اسلامشهرآریو اسلامشهر5 - 0شهدای بابلسر3
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 0آریو اسلامشهر0
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهید قندی یزد1
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0آریو اسلامشهر1
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30اسلامشهرآریو اسلامشهر4 - 0مس نوین3
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00کرجشهرداری رزاکان کرج2 - 1آریو اسلامشهر0
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00بابلکیان سام بابل1 - 1آریو اسلامشهر1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری نوشهر1
جمع کل امتیازات : 32