نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری بم در گروه دوم لیگ دسته دوم فصل 1401-1402 (فصل 1401-1402)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 10 مهر 01 س 15:00یزدشهید قندی یزد2 - 1شهرداری بم0
2یکشنبه 17 مهر 01 س 16:30فجر بمشهرداری بم2 - 0شاهین بوشهر3
3شنبه 23 مهر 01 س 14:30مس نوین0 - 1شهرداری بم3
4جمعه 29 مهر 01 س 14:30فجر بمشهرداری بم0 - 0آریو اسلامشهر1
5پنج‌شنبه 5 آبان 01 س 14:30بابلکیان سام بابل1 - 1شهرداری بم1
6چهارشنبه 11 آبان 01 س 15:45فجر بمشهرداری بم0 - 1شهرداری نوشهر0
7سه‌شنبه 24 آبان 01 س 14:15بندرعباسشهرداری بندرعباس0 - 0شهرداری بم1
8یکشنبه 29 آبان 01 س 14:15فجر بمشهرداری بم1 - 0داماش گیلان3
9سه‌شنبه 15 آذر 01 س 14:00اهوازمناطق نفت خیز جنوب2 - 0شهرداری بم0
10پنج‌شنبه 1 دی 01 س 14:00کرجشهرداری رزاکان کرج1 - 0شهرداری بم0
11پنج‌شنبه 8 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم0 - 0نیروی زمینی تهران1
12چهارشنبه 14 دی 01 س 14:00بابلسرشهدای بابلسر0 - 1شهرداری بم3
13سه‌شنبه 20 دی 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم2 - 1شهرداری ماهشهر3
14دوشنبه 10 بهمن 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم1 - 0شهید قندی یزد3
15دوشنبه 17 بهمن 01 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0شهرداری بم1
16سه‌شنبه 25 بهمن 01 س 14:00فجر بمشهرداری بم0 - 0مس نوین1
17سه‌شنبه 2 اسفند 01 س 14:00اسلامشهرآریو اسلامشهر0 - 0شهرداری بم1
18دوشنبه 8 اسفند 01 س 14:30فجر بمشهرداری بم3 - 0کیان سام بابل3
19یکشنبه 14 اسفند 01 س 14:15نوشهرشهرداری نوشهر1 - 0شهرداری بم0
20یکشنبه 21 اسفند 01 س 14:15فجر بمشهرداری بم2 - 0شهرداری بندرعباس3
21چهارشنبه 9 فروردین 02 س 19:00عضدی رشتداماش گیلان2 - 0شهرداری بم0
22جمعه 18 فروردین 02 س 19:00فجر بمشهرداری بم2 - 0مناطق نفت خیز جنوب3
23دوشنبه 28 فروردین 02 س 19:30فجر بمشهرداری بم0 - 1شهرداری رزاکان کرج0
24دوشنبه 4 اردیبهشت 02 س 16:00اختصاصی نیروی زمینینیروی زمینی تهران2 - 1شهرداری بم0
25دوشنبه 11 اردیبهشت 02 س 17:00فجر بمشهرداری بم2 - 2شهدای بابلسر1
26دوشنبه 18 اردیبهشت 02 س 17:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر1 - 1شهرداری بم1
جمع کل امتیازات : 36